Door bolt lock

The door bolt lock is the heart of the door, hidden in the door leaf, and determines the burglary protection of your home. Choose the lock variant that best suits your security needs and protects what is important to you.

Hide text

Doors with adequate protection against intrusion

Exterior doors are the first line of defence against threats from the outside. To do their job, they must be sturdy, durable, and equipped with high-quality anti-burglary bar locks. Learn more about the bar lock features we can equip your door with.

In the service of safety

We want your home to be a place where you and your loved ones feel especially safe. That is why we offer you solutions that will ensure your daily peace of mind. Our doors are equipped exclusively with bolt locks that ensure protection against burglary in the RC2 class.

One lock – multipoint protection

All bolt locks have a central control system – by turning the key in one lock you lock the door at several security points. This solution eliminates the need to install additional locks, which is not only positive for the appearance of the door but also for your convenience – you do not have to carry around several keys.

Construction of a bolt lock

using the example of the AS3600 automatic 6-point multipoint lock with hook and bolt

Decide which bolt lock best suits your safety needs.

 

 

Key-operated bolt locks – the most commonly used variant:

Operating principle: The door is fully locked when the key is turned in the lock. To unlock the door, the key must be turned in the opposite direction.AS2600 manual 6-point bolt lock with hooks and bolts

Locking during closing: the door automatically locks with the latch of the main lock. To open it from the outside, it is necessary to press the handle or, in the case of a handle, to use the key.

Full door locking: to securely lock the door with the hooks, bolts, and latches of the main lock, the key must be turned in the lock.

Optional equipment: electric door lock, day/night lockAS2608 manual 10-point bolt lock with hooks and bolts

Locking during closing: similar to the AS 2600 rod lock, the door is automatically locked with the latch of the main lock. To open it from the outside, it is necessary to press the handle or, in the case of a handle, to use the key.

Full door locking: to lock the door securely with the hooks, bolts, and latches of the main lock in 9 points, the key must be turned in the lock.

Optional equipment: electric door lock, day/night lockAS3600 automatic 6-point bolt lock with hooks and bolts

Locking during closing: The door automatically locks with the hooks, bolts, and latch of the main lock, which, in the case of a door with a handle, ensures a very high level of protection against burglary, even if the door is not locked. To open the door from the outside, it is necessary to press the handle or, in the case of a handle, use a key. Thanks to the fixed locking at five points, the door is much less susceptible to deformation.

Full door locking: when the key is turned in the lock, the door is locked at 6 points on the main lock bolt.

Optional equipment: Electromechanical driveAS2750 semi-automatic 6-point bolt lock with hooks and bolts

Locking during closing: The door locks automatically on the bolts and latch of the main lock. To open it from the outside, the handle must be pressed or, in the case of a handle, the key must be used. The automatic 3-point locking system ensures that the door is securely locked to prevent warping and, in versions with the handle, also provides basic protection when the door is closed.

Full door locking: locking the door with the hooks, the main bolt, and even deeper extension of the bolts is possible by turning the key in the lock.

Optional equipment: electric door lock

Zasada działania: całkowite zablokowanie drzwi następuje po przekręceniu klucza w zamku. Aby odryglować drzwi należy przekręcić klucz w przeciwnym kierunku.

Zasuwnica AS2600 manualna 6-punktowa, z hakami i bolcami

Blokowanie przy domykaniu: drzwi blokują się automatycznie wyłącznie na zapadkę („języczek”) zamka głównego. Aby je otworzyć od zewnątrz należy nacisnąć klamkę, lub w przypadku pochwytu – użyć klucza.

Pełne ryglowanie drzwi: aby bezpiecznie zablokować drzwi na haki, bolce i rygiel zamka głównego należy przekręcić klucz w zamku.

Opcjonalne wyposażenie: elektrozaczep, zaczep dzień/noc

Zasuwnica AS2750 półautomatyczna 6-punktowa, z hakami i bolcami.

Blokowanie przy domykaniu: drzwi blokują się automatycznie na bolce oraz zapadkę zamka głównego. Aby je otworzyć od zewnątrz należy nacisnąć klamkę, lub w przypadku pochwytu – użyć klucza. Automatyczne ryglowanie w 3 punktach gwarantuje stabilne podtrzymanie drzwi, co zapobiega ich wypaczaniu, a w przypadku konstrukcji wyposażonych w pochwyt zapewnia również podstawową ochronę już po domknięciu drzwi.

Pełne ryglowanie drzwi: zablokowanie drzwi na haki, rygiel zamka głównego oraz jeszcze głębsze wysunięcie bolców możliwe jest poprzez przekręcenie klucza w zamku.

Opcjonalne wyposażenie: elektrozaczep

Zasuwnica AS3600 automatyczna 6 - punktowa, z hakami i bolcami.

Blokowanie przy domykaniu: drzwi blokują się automatycznie na haki, bolce oraz zapadkę zamka głównego, co w przypadku konstrukcji wyposażonych w pochwyt gwarantuje bardzo wysoką ochronę antywłamaniową, nawet gdy drzwi nie są zamknięte na klucz. Aby je otworzyć od zewnątrz należy nacisnąć klamkę, lub w przypadku pochwytu – użyć klucza. Drzwi dzięki stałemu zaryglowaniu w aż 5 punktach są zdecydowanie mniej podatne na odkształcania.

Pełne ryglowanie drzwi: przekręcenie klucza w zamku powoduje doryglowanie drzwi w 6-tym punkcie – na rygiel zamka głównego.

Opcjonalne wyposażenie: A-napęd

Additional accessories for key bolt locks

Electric Lock

Usage: for doors equipped with an external handle.
Used for remote opening of doors locked only by the latch of the main lock. Thanks to an impulse from the outside sent through the intercom or access card, the door can be opened without a key.

The electric lock requires a power supply.

Day/night Lock

Usage: For doors equipped with an external handle.
By manually setting the lock to the appropriate position, you can disable the automatic locking of the door on the main lock latch. In this way, when you are in the garden or on the terrace, you do not have to remember to take the key to get into the house.

The day/night Lock does not require a power connection.

Electromechanical drive

Usage: for doors with outside handle and bolt lock AS3600
Allows doors locked with hooks and bolts to be opened via the numeric keypad – with a short numeric code or a fingerprint reader. More information

The electromechanical drive requires a power connection.

Handle operated bolt locks

Principle of operation: The door is locked with all hooks and bolts by closing the door and lifting the handle upwards. By turning the key in the lock, the door is locked at an additional point – at the bolt of the main lock. To unlock the door, turn the key in the lock in the opposite direction and push the handle down to release the hooks and bolts.AS4640 manual 6-point bolt lock with hooks and bolts

Locking during closing: the door automatically locks with the latch of the main lock. To open it from the outside, you need to press the handle.

Full door locking: to lock the door securely, lift the handle up so that the hooks and bolts slide out, and then turn the key in the lock.AS4648 manual 10-point bolt lock with hooks and bolts
Locking during closing: the door automatically locks with the latch of the main lock. To open it from the outside, you need to press the handle.

Full door locking: the door is fully locked when the handle is lifted, pushing out the hooks and bolts of up to 4 cassettes when the key is turned in the lock.

Zasada działania: zaryglowanie drzwi na wszystkie haki i bolce możliwe jest poprzez domknięcie drzwi i podniesienie klamki ku górze. Przekręcenie klucza w zamku powoduje zablokowanie drzwi w dodatkowym punkcie – na rygiel zamka głównego. Aby drzwi odblokować należy przekręcić klucz w zamku w przeciwną stronę oraz nacisnąć klamkę w dół w celu zwolnienia haków i bolców.

Zasuwnica AS4640 manualna 6-punktowa, z hakami i bolcami

Blokowanie przy domykaniu: drzwi blokują się automatycznie wyłącznie na zapadkę („języczek”) zamka głównego. Aby je otworzyć od zewnątrz należy nacisnąć klamkę.

Pełne ryglowanie drzwi: aby bezpiecznie zablokować drzwi należy unieść klamkę ku górze, co spowoduje wysunięcie haków i bolców, a następnie przekręcić klucz w zamku.

Zasuwnica AS4648 manualna 10-punktowa, z hakami i bolcami.

Blokowanie przy domykaniu: drzwi blokują się automatycznie wyłącznie na zapadkę („języczek”) zamka głównego. Aby je otworzyć od zewnątrz należy nacisnąć klamkę.

Pełne ryglowanie drzwi: pełne zablokowanie drzwi następuje po podniesieniu klamki ku górze, co powoduje wysunięcie haków i bolców z aż 4 kaset oraz po przekręceniu klucza w zamku.

×